Μονάδες Παραγωγής

Η Medochemie επενδύει σταθερά και επεκτείνει τις δραστηριότητές της με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τους συνεργάτες της.

sites

Οι δεκατρείς υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής μας πληρούν τους ισχύοντες κανονισμούς για τις ορθές πρακτικές παρασκευής (cGMPs) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στην Κύπρο, την Ολλανδία και το Βιετνάμ και παράγουν στερεές, ενέσιμες και υγρές φαρμακευτικές μορφές, συμπεριλαμβανομένων των πενικιλινών, των κεφαλοσπορινών και ξηρών κόνεων για τη θεραπεία του άσθματος.
 
Στην Κύπρο βρίσκονται τα 9 από τα 15 συνολικά εργοστάσια μας. Στο εργοστάσιο AZ υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής και συσκευασίας 1,5 δισεκατομμυρίων δισκίων και 300 εκατομμυρίων καψουλών ετησίως. Το εργοστάσιο ενέσιμων Κεφαλοσπορινών έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της παραγωγής, από το πλύσιμο των φιαλιδίων και τις μονάδες αποστείρωσης μέχρι και το τελικό στάδιο - το σφράγισμα ασφαλείας με καουτσούκ, την ετικετοποίηση και την τελική συσκευασία.
Παράγουμε Κεφαλοσπορίνες για χορήγηση από το στόμα, καθώς και Πενικιλίνες για χορήγηση από το στόμα ή ενέσιμα, σε διαφορετικές εργοστασιακές εγκαταστάσεις.
 
Στο εργοστάσιο Andi-Ventis παρασκευάζονται ξηρές κόνεις για τη θεραπεία του άσθματος (DPI’s).

Το πιο πρόσφατο εργοστάσιο στην Κύπρο παράγει ενέσιμες φαρμακευτικές μορφές και  έχει τη δυνατότητα παραγωγής και συσκευασίας 100 εκατομμυρίων ενέσιμων φυσίγγων ετησίως.
 
Στο εργοστάσιο FAL στην Ολλανδία παράγουμε στερεές φαρμακοτεχνικές μορφές. Επίσης πουλάμε φακέλους προϊόντων σε τρίτα μέρη για εγγραφή και έγκριση εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Η Medochemie Far East Ltd , έχει στρατηγικά επενδύσει στο Βιετνάμ και διαθέτει 3 εγκαταστάσεις παραγωγής:

  1. Εργοστάσιο παραγωγής στέρεων φαρμακευτικών μορφών (non-beta lactam), που λειτουργεί από τον Μάιο του 2011 με δυνατότητα παραγωγής 2 δισεκατομμυρίων δισκίων και 500 εκατομμυρίων καψουλών ετησίως.
  2.  Εργοστάσιο ενέσιμων κεφαλοσπορινών, που λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2017 με δυνατότητα παραγωγής 55 εκατομμυρίων φιαλιδίων ετησίως.
  3. Εργοστάσιο για κρέμες, αλοιφές και πόσιμων φαρμακευτικών μορφών, που λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2018 με δυνατότητα παραγωγής 25 εκατομμυρίων μπουκαλιών και 3 εκατομμυρίων σωληνάριων ετησίως. 

Το νέο επενδυτικό μας πρόγραμμα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας περιλαμβάνει ένα καινούργιο εργοστάσιο  για ενέσιμες β-λακτάμες (ξηρή σκόνη για ένεση / έγχυση).