13 Υπερσύγχρονες
Παραγωγικές Μονάδες

Οι Δραστηριότητες Μας

Η έδρα της Medochemie και οι εννιά από τις παραγωγικές μας μονάδες βρίσκονται στη Λεμεσό της Κύπρου. Η δέκατη βρίσκεται στην Ολλανδία και οι άλλες τρείς είναι στρατηγικά τοποθετημένες στο Βιετνάμ, για να εξυπηρετούν καλύτερα την περιοχή της Άπω Ανατολής.
 
Οι δεκατρείς υπερσύγχρονες παραγωγικές μας μονάδες έχουν σχεδιαστεί και λειτουργούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (GMP), όπως υπαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή 'Ένωση και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Επιπλέον, διατηρούμε 21 ιδιόκτητα γραφεία σε όλο τον κόσμο, και ένα σύστημα πωλήσεων μέσω συνεργατών σε 107 χώρες.

Ο κόσμος της Medochemie

Αναπτύσσουμε, κατέχουμε άδειες παραγωγής, παρασκευάζουμε, εμπορευόμαστε και διαθέτουμε στην αγορά επώνυμα γενόσημα και Super-γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς επίσης και προϊόντα δικής μας ευρεσιτεχνίας.

Μονάδες παραγωγής

Οι 13 ξεχωριστές μονάδες παραγωγής μας έχουν σχεδιαστεί και λειτουργούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής, όπως υπαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή 'Ένωση και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Διασφάλιση ποιότητας

Στη Medochemie θεωρούμε ευθύνη μας να καθορίσουμε και να ακολουθούμε τις πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου.